Naše akce a úspěchy

Podívejte se, co jsme zažili.

Podrobnější informace naleznete na našem facebooku.
ČTENÁŘI V MASce

Během března tohoto roku pořádala MAS Hlinecko soutěž ve čtenářské gramotnosti. Úkoly typově připomínaly přijímačková zadání na střední školy nebo doporučované testové otázky od ČŠI. Z naší školy bylo zaznamenáno přes 40 přihlášených. Celkový počet soutěžících vyšplhal na číslo 114. Rozdíly však byly velmi těsné a při stejném počtu bodů rozhodoval čas řešení. Mezi naším 1. a 10. místem hrají tedy roli jen 4 body. Gratulujeme úspěšným a děkujeme za reprezentaci školy všem zúčastněným.

FOTOSOUTĚŽ

Jednou z mála veřejných akcí, kde se teď mohou objevit jména našich žáků, byla fotosoutěž Světlo podzimu od MAS Hlinecko, konaná v listopadu. Děkujeme za reprezentaci školy těmto účastníkům: Karel Kašpar (2. tř.), David Kekula (8. tř.), Erik Tomek (7. tř.), Karolína Tomková (6. tř.) a Jakub Rybenský (9. tř.). Ve stejném pořadí vidíte, jak se jim fotografie povedly. Pokud si chcete prohlédnout všechny fotky soutěže, najdete je na http://www.mashlinecko.cz/hlasovani/.

BATTLEFIELD

Každý rok se účastníme soutěže Battlefield, pořádané ČSoL a Lanovým centrem Proud. Jarní kolo nemohlo být uskutečněno, ale díky změnám v organizaci jsme mohli ve středu 23. září využít posunutého termínu, kdy v objednaném čase soutěžila jen naše škola. Vše se odehrálo v zahradě a zrekonstruované části Larischovy vily na Zámečku v Pardubičkách. Za hodinu a půl bylo před nás postaveno šest úkolů. Ty prověřily rovnováhu, trpělivost, postřeh a hlavně schopnost mezi sebou spolupracovat. Po ukončení našeho kola jsme mohli ve sklepení vily pietně postát a rozsvítit svíčky u památníku ležáckých obětí. Děkujeme žákům za reprezentaci školy a pořadatelům za příležitost.    (J. Pokorná)

TECHNOHRÁTKY – 2. místo

Ve středu 9. září 2020 se naši žáci 9. ročníku zúčastnili akce Technohrátky v Pardubicích na Střední průmyslové škole stavební v Rybitví. Za svoji šikovnost a velké soutěžní nasazení v různých disciplínách tesařských, zednických, truhlářských a kovářských získali krásné 2. místo. Zaslouží si pochvalu za pěknou reprezentaci naší školy.   (K. Mensová)

BROUKOVIŠTĚ

Pokácené stromy z náměstí našly další využití. Za venkovní učebnou na zahradě školy z nich R. Pacetti a F. Rouha vytvořili parádní broukoviště.