Naše akce a úspěchy

ŠIPKOVANÁ

SPŘÍZNĚNI OSUDEM

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

EXKURZE I. STUPNĚ

EXKURZE 2. STUPNĚ

SEDMÁCI V HLINSKU

VYSTOUPENÍ PRO MAMINKY

OVOV

ČARODĚJNICE NA PRVNÍM STUPNI

JÓGA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

BATTLEFIELD

PLAVECKÝ VÝCVIK I. STUPNĚ

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

VELIKONOCE NA PRVNÍM STUPNI

OKRESNÍ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

KARNEVAL

ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

NÁVŠTĚVA Z MŠ MIŘETICE

BRUSLENÍ PRVNÍHO STUPNĚ

DEVÁŤÁCI SE UČÍ S MLADŠÍMI SPOLUŽÁKY

DIVADLO VE ŠKOLE

ANGLICKÉ DIVADLO

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

ZIMNÍ PĚTIBOJ

LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ

BRAMBOROBRANÍ NA I. STUPNI

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

SOUTĚŽ REPUBLIKA

EXKURZE 1. STUPNĚ

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

EXKURZE II. STUPNĚ

SPORTOVNÍ DEN

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

UKÁZKA DRAVCŮ

OSMÁCI NA DOUBRAVCE

TECHNOHRÁTKY NA SŠ ZEMĚDĚLSKÉ

POKOS

VYSTOUPENÍ KROUŽKU ANGLICKÉHO JAZYKA

EKOLOGICKÉ PROGRAMY

EXKURZE 2. STUPNĚ

KRAJSKÉ KOLO OVOV

SÁZENÍ STROMKŮ

OVOV

MEMORIÁL JOSEFA ŠŤULÍKA

MEMORIÁL JOSEFA ŠŤULÍKA

KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

UKLIĎME VČELÁKOV

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA LEŽÁKÁCH

PREVENTIVNÍ PROGRAM

BESEDA S LESNÍKEM

ANGLICKÉ DIVADLO

BRUSLENÍ PRVNÍHO STUPNĚ

VÝLET NA BETLÉM

POCTA GENERÁLU J. KLEMEŠOVI

VČELÁKOVSKÉ ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

DEVÁŤÁCI NA SOUTĚŽI

SEDMÁCI V PRAZE

LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ

MUZEUM A BURZA ŠKOL V CHRUDIMI

MEMORIÁL JOSEFA ŠŤULÍKA

SPORTOVNÍ DEN

VÝROČÍ VYPÁLENÍ LEŽÁKŮ

VÍTĚZSTVÍ V MEMORIÁLU KARLA KNĚZE

EXKURZE 2. STUPNĚ

SOUTĚŽ POKOS

TURNAJ V PIŠKVORKÁCH

BATTLEFIELD 2022

TECHNICKÝ DEN NA SPŠE PARDUBICE

NOC S ANDERSENEM

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

CESTA DO PRAVĚKU

EXKURZE 2. STUPNĚ

EXKURZE 2. STUPNĚ

LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

PREVENTIVNÍ PROGRAM

BATTLEFIELD 2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

EXKURZE 1. STUPNĚ

ČTENÁŘI V MASCE

TECHNOHRÁTKY

BROUKOVIŠTĚ