Školní jídelna

Dobrou chuť!

Ceny obědů platné od 1. 9. 2022
žáci 1. stupně     33 Kč
žáci 2. stupně    35 Kč
žáci nad 15 let    37 Kč
cizí strávníci       70 Kč
Možnost platby bankovním převodem
V případě zájmu o platbu obědů bankovním převodem se obraťte na vedoucí školní jídelny, od které obdržíte potřebné informace.
Číslo účtu: 78-8179650287/0100
Variabilní symbol: obdržíte u vedoucí školní jídelny
Konstantní symbol: 0559 nebo 0557 (pokud u vaší banky není možné použít KS 0559)
Do informace pro příjemce uveďte jméno strávníka a měsíc, na který je platba určena.