Blog

Informace o škole
read more
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok  2021/22 Vzhledem k současné epidemiologické situaci je pravděpodobné, že zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat distanční formou. Pokud by se situace 
read more
Vážení rodiče,v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno. Důvodem vyhlášení jsou organizační a provozní důvody. Mimo provoz 
read more
Vážení rodiče, milí žáci, k zahájení nového školního roku uvádíme následující informace: Škola zahájí ve školním roce 2023/2024 svou činnost v plném rozsahu v pondělí 4. září. Výuka začíná v 7.30 hod., 
read more
Prázdniny se blíží ke svému konci, nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září od 7.30 hod. Rozvrhy hodin naleznete zde.
read more
Přejeme všem žákům a jejich rodinám hezké léto plné zážitků. V pondělí 4. září se na Vás budeme moc těšit.
read more
Na závěr školního roku jsme jako vždy odměnili všechny děti, které nás reprezentovaly v různých soutěžích. Bylo jich letos požehnaně. Ještě jednou všem děkujeme. Nakonec současní deváťáci předali symbolický klíč 
read more
Den před vysvědčením jsme se na úřadě městyse rozloučili s našimi deváťáky. Pan starosta jim popřál do budoucího života hodně štěstí a své přání připojila paní učitelka třídní i pan 
read more
Letos jsme se opět zúčastnili projektu Československé obce legionářské Oheň (bez)naděje. Tento rok to byl již 13. ročník. Cílem projektu je připomenout oběť ležáckých dětí během druhé světové války. Cestovali jsme 
read more
Dne 29. června 2023 zpestřila i zpříjemnila děvčata z dramatického kroužku (L. Jeřábková, V. Tomková, A. Ravestein, M. Dejnožková, K. Divišová, E. Haanová a E. Balková) dopolední pobyt ve škole 
read more
Ve středu 28. června se tři třídy vydaly na exkurze. Sedmáci navštívili HZS Hlinsko, čtvrťáci a páťáci absolvovali výukový program Jak se žilo v Ležákách a prvňáčci vyrazili na pěší 
read more
Na památku vrchního strážmistra Karla Kněze, který byl členem odbojové skupiny zvané Čenda, pořádá Památník Lidice každoročně branný závod Memoriál Karla Kněze. Netradiční formou tak budí zájem žáků o historii. 
read more
Ve čtvrtek 15. června a v pátek 16. června 2023 se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili okresního kola Přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů, kterou pořádá DDM Hlinsko ve spolupráci 
read more
Ve čtvrtek 22. června se ve škole konal sportovní den. Žáci byli rozděleni do skupin napříč ročníky a v průběhu dopoledne plnili úkoly nejen sportovní, ale také logické, zábavné a 
read more
V předposledním červnovém týdnu proběhly ve 3. – 9. ročníku projektové dny zaměřené na podporu finanční gramotnosti. Žáci se seznámili se základními pojmy a pokračovali prací ve skupinkách. Projektové dny 
read more
V úterý 20. června sehráli žáci sedmého ročníku divadelní pohádku pro své rodiče a blízké. Generálka proběhla už týden předtím, kdy představení zhlédly děti z prvního stupně. Nemalé úsilí sedmáků 
read more
Na prvním stupni se dnes konal projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání. Každý si vyrobil dřevěné letadélko. Program byl financován z dotace EU.
read more