Kde je vůle, je i cesta.

Kde je vůle, je i cesta.

Kde je vůle, je i cesta.

Aktuální informace

Ředitelské volno

Vážení rodiče,v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuji na…


Organizace začátku školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, k zahájení nového školního roku uvádíme následující informace: Škola zahájí ve školním…


Nový školní rok, rozvrh hodin

Prázdniny se blíží ke svému konci, nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září od…


Krásné léto všem!

Přejeme všem žákům a jejich rodinám hezké léto plné zážitků. V pondělí 4. září se…


Zakončení školního roku

Na závěr školního roku jsme jako vždy odměnili všechny děti, které nás reprezentovaly v různých…


Slavnostní rozloučení s deváťáky

Den před vysvědčením jsme se na úřadě městyse rozloučili s našimi deváťáky. Pan starosta jim…