Kde je vůle, je i cesta.

Kde je vůle, je i cesta.

Kde je vůle, je i cesta.

Aktuální informace

Prodloužení termínu pro podávání přihlášek na SŠ

MŠMT prodložilo termín pro podání přihlášek na střední školy o jeden den, tj. do 21.…


Exkurze do Prahy

Osmá a devátá třída byla pozvána na exkurzi do Poslanecké sněmovny a na vernisáž výstavy…


Angličtina s rodilou mluvčí

V úterý 6. února nás navštívila americká rodilá mluvčí Pam Berggren. Žáci druhého stupně postupně…


Cvičení TRX

Sportovní nadšenci z druhého stupně si vyzkoušeli cvičení TRX. Jedná se o posilování svalů a…


Sjezdové lyžování

Zájemci z prvního i druhého stupně si v uplynulých dnech zdokonalovali své lyžařské dovednosti pod…


Autorské čtení

Školní družinu navštívila ve čtvrtek 25. ledna paní Jarmila Doležalová mladší se svou pohádkou Dal…