Kde je vůle, je i cesta.

Kde je vůle, je i cesta.

Kde je vůle, je i cesta.

Aktuální informace

Krásné prázdniny

Základní škola Včelákov přeje všem dětem a jejich rodičům krásné léto plné zážitků. Našim deváťákům…


Slavnostní ukončení školního roku

Těsně před předáním vysvědčení jsme se všichni sešli v tělocvičně. Zde proběhlo poděkování a ocenění…


Sportovní den

V úterý se na naší škole konal sportovní den. V různých disciplínách jsme potrápili nejen…


První pomoc

Dopoledne dne 27. června jsme strávili v milé společnosti manželů Balkových, kteří působí jako záchranáři…


Výročí vypálení Ležáků

V pátek 24. června si žáci naší školy různou formou připomněli osmdesáté výročí vypálení Ležáků…


Oheň (bez)naděje 2022

I letos se naši žáci zúčastní akce Oheň (bez)naděje organizované Československou obcí legionářskou. Osud dětí…