Kroužky

KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Kroužky budou otevřeny při dostatečném zájmu. Budou probíhat od října do května.

 

ANGLIČTINA HROU (1. ročník) – středa 10.25-11.00

  • základní slovíčka ústním kurzem a hravou formou – říkanky, písně, pohybové hry

 

TVOŘENÍ (1-5. ročník) – středa 12.20-13.00

  • vyrábění z přírodních materiálů, ruční práce, kuchtění

 

POČÍTAČOVÝ (1.-3. ročník) – středa 1. skupina 13.10-13.40, 2. skupina 13.45-14.15

 

  • práce s výukovými programy, základní obsluha počítače

 

ŠIKOVNÉ RUCE (6.-9. ročník) – středa 14.30-16.00

  • práce s různými materiály, ruční práce

 

ANGLIČTINA HROU (2. ročník) – čtvrtek 11.15-11.45

  • základní slovíčka ústním kurzem a hravou formou – říkanky, písně, pohybové hry

 

LOGICKÉ HRY (2.-5. ročník) – čtvrtek 12:30-13.30

  • deskové a logické hry

 

DRAMATICKÝ (1.-5. ročník) – pátek 13.00-14.30

  • dramatizace pohádek