Kritéria přijímaní do ŠD

Vítáme nové děti

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (30 žáků)

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

1) věk účastníků (od nejmladších účastníků)

 • 5 let ……………. 6 bod
 • 6 let ……………. 5 bodů
 • 7 let ……………. 4 body
 • 8 let ……………. 3 body
 • 9 let ……………. 2 body
 • 10 let ………….. 1 bod

2) ročník, který žák navštěvuje

 • 1. ročník ……… 5 bodů
 • 2. ročník ……… 4 body
 • 3.ročník ……… 3 body
 • 4.ročník ……… 2 body
 • 5.ročník ……… 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození – přednost má mladší žák.

Ve Včelákově dne 26. 8. 2020

Mgr. Jaroslav Prodělal ředitel školy