Zápis do 1. ročníku

Budoucím prvňáčkům

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Rádi bychom Vás chtěli pozvat, na individuální prohlídku školy. Při ní se Vám bude věnovat ředitel školy, případně pedagog a provede Vás družinou, jídelnou, tělocvičnou a hlavně učebnami obou stupňů. Můžete si prohlédnout učebnice a školní knihovnu. Zodpovíme Vaše případné dotazy. Kontaktujte nás na tel. čísle 469 344 108 a domluvte si pro Vás vhodný termín.
ZÁPIS
Datum: 1.  až 16. 4. 2021 (formou podání žádosti)

Aktuální informace naleznete na úvodní stránce, včetně potřebných dokumentů ke stažení.

Rádi bychom vás uvítali osobně, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že se zápis  bude konat distanční formou. Více informací doplníme podle aktuálních nařízeních Vlády ČR.
Všeobecně doporučované dovednosti, které by mělo dítě k zápisu zvládnout.

(Není třeba panikařit, ale zároveň by bylo dobré trochu trénovat tam, kde máme mezery, aby dítě mělo co nejlepší start)

 • Dítě by mělo znát: své jméno a příjmení, věk, místo bydliště,
 • Alespoň chvíli se soustředit na jednu věc (malování, poslouchání pohádky …)
 • Dokáže třídit předměty podle barvy, velikosti, tvaru …
 • Chápe slova „méně, více, blízko, daleko, “
 • Zná nějakou básničku nebo písničku
 • Drží správně tužku
 • Pozná základní zvířata, stromy, květiny, části těla
 • Je samostatné při oblékání a svlékání, zouvání a obouvání
 • Zvládá základní hygienické návyky
 • Dokáže mluvit ve větách a pokud možno bez řečových vad
 • Dokáže správně reagovat na pokyny dospělého