Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení 2023

Aktuální informace

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Přijímací řízení na střední školy je stejné jako v minulém roce. Jeho součástí je povinné testování z českého jazyka a matematiky u všech maturitních oborů.

v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

– 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

– 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

Výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ředitel střední školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání)

přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát:

– v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

– ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

– od 12. do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

-od 22. do 30. dubna do ostatních oborů vzdělávání

Přesný termín stanoví ředitel střední školy.

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT:

1. Řádný termín jednotné zkoušky

  • 13. dubna 2023 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
  • 17. dubna 2023 – VÍCELETÁ GYMNÁZIA

2. Řádný termín jednotné zkoušky

  • 14. dubna 2023 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
  • 18. dubna 2023 – VÍCELETÁ GYMNÁZIA

1. Náhradní termín jednotné zkoušky

  • 10. května 2023 – VŠECHNY OBORY VZDĚLÁNÍ

2. Náhradní termín jednotné zkoušky

  • 11. května 2023 – VŠECHNY OBORY VZDĚLÁNÍ

Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede obě školy (popř. obory či zaměření.

   Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu

Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč vyplní zvolené střední školy ve stejném pořad. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické) !