Učitelský sbor

Můžete nás kontaktovat na těchto adresách

  kontakt Konzultační hodiny

Mgr. Jaroslav Prodělal

ředitel školy

matematika, přírodopis

skola@zsvcelakov.cz

Mgr. Roman Pacetti

výchovný poradce

třídní učitel 8. ročníku

přírodopis, zeměpis, výchova k občanství, tělocvik, pracovní činnosti

roman.pacetti@zsvcelakov.cz

Mgr. Lucie Blažková

třídní učitelka 4. ročníku

lucie.blazkova@zsvcelakov.cz

Mgr. Dagmar Černá

třídní učitelka 3. a 5. ročníku

fyzika

dagmar.cerna@zsvcelakov.cz

Ing. Kateřina Mensová

třídní učitelka 9. ročníku

chemie, výchova k občanství, pracovní činnosti, tělocvik, výchova ke zdraví

katerina.mensova@zsvcelakov.cz
Mgr. Iva Říčanová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

dějepis

ricanova@zsvcelakov.cz

Mgr. Jana Pokorná

český jazyk, výchova k občanství, výtvarná výchova

jana.pokorna@zsvcelakov.cz

Mgr. Jiřina Pražanová

třídní učitelka 6. ročníku

matematika, hudební výchova, výtvarná výchova

jirina.prazanova@zsvcelakov.cz

Mgr. Martina Vacková

třídní učitelka 7. ročníku

angličtina, němčina

martina.vackova@zsvcelakov.cz

Jolana Pospíšilová

vychovatelka školní družiny,

angličtina

jolana.pospisilova@zsvcelakov.cz

Pavla Horáčková

asistentka pedagoga

pavla.horackova@zsvcelakov.cz

Bc. Ilona Zvelebilová

asistentka pedagoga

ilona.zvelebilova@zsvcelakov.cz

Lenka Pavlíčková

asistentka pedagoga