Učitelský sbor

Můžete nás kontaktovat na těchto adresách

  kontakt Konzultační hodiny

Mgr. Jaroslav Prodělal

ředitel školy

matematika, přírodopis, informatika

skola@zsvcelakov.cz

Mgr. Roman Pacetti

výchovný poradce

třídní učitel 6. ročníku

přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik, praktické činnosti

roman.pacetti@zsvcelakov.cz

Mgr. Lucie Blažková

třídní učitelka 1. ročníku

informatika, tělocvik

lucie.blazkova@zsvcelakov.cz

Mgr. Dagmar Černá

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

fyzika

dagmar.cerna@zsvcelakov.cz

Ing. Kateřina Mensová

dějepis, fyzika, chemie, výchova k občanství, praktické činnosti, tělocvik, výchova ke zdraví

katerina.mensova@zsvcelakov.cz
Mgr. Lucie Pochopová
třídní učitelka 4. a 5. ročníku

výchova k občanství

lucie.pochopova@zsvcelakov.cz

Mgr. Jana Pokorná

třídní učitelka 7. ročníku

český jazyk, výtvarná výchova

jana.pokorna@zsvcelakov.cz

Mgr. Jiřina Pražanová

třídní učitelka 8. ročníku

matematika, informatika, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova

jirina.prazanova@zsvcelakov.cz

Mgr. Martina Vacková

třídní učitelka 9. ročníku

angličtina, němčina

martina.vackova@zsvcelakov.cz

Jolana Pospíšilová

vychovatelka školní družiny,

angličtina

jolana.pospisilova@zsvcelakov.cz

Pavla Horáčková

asistentka pedagoga

pavla.horackova@zsvcelakov.cz

Bc. Ilona Zvelebilová

asistentka pedagoga

ilona.zvelebilova@zsvcelakov.cz

Jana Pražáková

asistentka pedagoga