Učitelský sbor

Můžete nás kontaktovat na těchto adresách

  kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Jaroslav Prodělal

ředitel školy

matematika, přírodopis, informatika

skola@zsvcelakov.cz
Mgr. Roman Pacetti

výchovný poradce

třídní učitel 9. ročníku

přírodopis, zeměpis, výchova k občanství, tělocvik, praktické činnosti

roman.pacetti@zsvcelakov.cz
Mgr. Lucie Blažková

třídní učitelka 1. a 3. ročníku

lucie.blazkova@zsvcelakov.cz
Mgr. Dagmar Černá

třídní učitelka 2. a 4. ročníku

fyzika

dagmar.cerna@zsvcelakov.cz
Ing. Kateřina Mensová

dějepis, fyzika, chemie, výchova k občanství, praktické činnosti, tělocvik, výchova ke zdraví

katerina.mensova@zsvcelakov.cz
Mgr. Iva Říčanová
třídní učitelka 5. ročníku

dějepis

ricanova@zsvcelakov.cz
Mgr. Jana Pokorná

třídní učitelka 6. ročníku

český jazyk, výchova k občanství, výtvarná výchova

jana.pokorna@zsvcelakov.cz
Mgr. Jiřina Pražanová

třídní učitelka 7. ročníku

matematika, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova

jirina.prazanova@zsvcelakov.cz
Mgr. Martina Vacková

třídní učitelka 8. ročníku

angličtina, němčina

martina.vackova@zsvcelakov.cz
Jolana Pospíšilová

vychovatelka školní družiny,

angličtina

jolana.pospisilova@zsvcelakov.cz
Pavla Horáčková

asistentka pedagoga

pavla.horackova@zsvcelakov.cz
Bc. Ilona Zvelebilová

asistentka pedagoga

ilona.zvelebilova@zsvcelakov.cz
Jana Pražáková

asistentka pedagoga

 

Michaela Šustáková

asistentka pedagoga