Učitelský sbor

Můžete nás kontaktovat na těchto adresách

 

  kontakt Konzultační hodiny

Mgr. Jaroslav Prodělal

ředitel školy

matematika, přírodopis, informatika

 

skola@zsvcelakov.cz

středa 13.45 až 14.30

dále dle dohody

Mgr. Roman Pacetti

výchovný poradce

třídní učitel 7. ročníku

přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik, praktické činnosti

roman.pacetti@zsvcelakov.cz

úterý a čtvrtek 14.30 až 15.00

dále dle dohody

Mgr. Lucie Blažková

třídní učitelka 1. a 3. ročníku

informatika

lucie.blazkova@zsvcelakov.cz

úterý 14.00 až 14.45

dále dle dohody

Mgr. Lucie Klivarová

třídní učitelka 2. ročníku

tělocvik, informatika

klivarova@zsvcelakov.cz

pondělí 12.00 až 12.45

dále dle dohody

Ing. Kateřina Mensová

dějepis, fyzika, chemie, výchova k občanství, praktické činnosti, tělocvik, výchova ke zdraví, výtvarná výchova

katerina.mensova@zsvcelakov.cz

pondělí 12.30 až 13.15

dále dle dohody

Mgr. Lucie Pochopová
třídní učitelka 4. a 5. ročníku

výchova k občanství

lucie.pochopova@zsvcelakov.cz

středa 12.55 až 13.40

dále dle dohody

Mgr. Jana Pokorná

třídní učitelka 8. ročníku

český jazyk, výchova k občanství, výtvarná výchova

jana.pokorna@zsvcelakov.cz

čtvrtek 11.15 až 12.50

dále dle dohody

Mgr. Jiřina Pražanová

třídní učitelka 9. ročníku

matematika, informatika, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova

jirina.prazanova@zsvcelakov.cz

pondělí 13.45 až 14.30

dále dle dohody

Mgr. Martina Vacková

třídní učitelka 6. ročníku

angličtina, němčina

martina.vackova@zsvcelakov.cz

středa 12.55 až 13.40

dále dle dohody

Mgr. Dagmar Černá

fyzika, prvouka

dagmar.cerna@zsvcelakov.cz

čtvrtek 12.05 až 12.50

dále dle dohody

Jolana Pospíšilová

vychovatelka školní družiny,

angličtina

 

 

jolana.pospisilova@zsvcelakov.cz

 

 

čtvrtek 10.25 až 11.15

dále dle dohody

Pavla Horáčková

asistentka pedagoga

 

Marie Spáčilová

asistentka pedagoga

 

Tereza Zemanová

asistentka pedagoga

 

pavla.horackova@zsvcelakov.cz