Školská rada

Školská rada

Předseda: Mgr. Roman Pacetti

E-mail: roman.pacetti@seznam.cz

Telefon: 602 303 450

Místopředseda: Petr Kurfürst
E-mail: petr.kurfurst@centrum.cz
Členové: Petra Gregorová, Jan Pejcha, Mgr. Jana Pokorná, Milan Žemlička
Datum nadcházející schůzky:
Zápisy ze školské rady: