Spolupracujeme

Nejsme na to sami

Městys Včelákov
NKP Ležáky
ČSoL – Československá obec legionářská
MAS Hlinecko
Jeden svět na školách
ACET ČR z.s., Mgr. Fr. Krampota – prevence sociálně patologických jevů
Středisko výchovné péče ARCHA Chrudim
Městská policie Hlinsko
ČSBS – Český svaz bojovníků za svobodu
Městská knihovna Chrudim
Albatros Media, a.s.