Požadavky učitelů

Na této stránce naleznete dlouhodobější projekty

a úkoly jednotlivých předmětů

Referáty (6. - 9. třída)

první pololetí

  • kniha přečtená o letních prázdninách (dle vašeho výběru)
  • říjen – kniha dle vašeho výběru
  • prosinec – povinná četba (výběr ze dvou knih)
  • leden – kniha dle vašeho výběru

druhé pololetí

  • únor/březen – kniha dle vašeho výběru
  • začátek května – povinná četba (výběr ze dvou knih)
  • červen – kniha dle vašeho výběru

Půlročníková práce 9. třída

Rozsáhlejší práce, vždy v prvním pololetí.

Zadáno: 6. 9.

Odevzdání: nejpozději 5. 12. (na konci října odevzdání osnovy práce)

Zaměření: propojení výuky 9. a 1. stupně, tvorba aktivit na vybrané téma do hodiny, prevence psychopatologických jevů

Témata:

  1. Umět říci ne
  2. Jak jinak trávit čas než na PC a mobilu
  3. Poradím si v různých situacích

Obsah práce: PPT prezentace obsahující základní informace k tématu; seznam předpokládaných aktivit, pracovní listy a návody na hry

Tisk podkladů a konzultace možné po dohodě s vyučující.

Poznávačka přírodnin

Datum ověření znalosti: duben/květen 2021
Okresní kolo v Hlinsku: květen/červen 2021
Seznam dle tříd:
vzorek číslo rostliny a houby vzorek číslo živočichové vzorek číslo ostatní
(2.) 3. třída
1 Bedla vysoká 1 Babočka paví oko 1 Křemen
2 Bez černý 2 Bažant obecný 2 Pískovec
3 Blatouch bahenní 3 Bělásek zelný 3 Slída
4 Bledule jarní CHR. 4 Čáp bílý CHR. 4 Žula
5 Borovice lesní 5 Čmelák zemní CHR.
6 Bříza bradavičnatá 6 Datel černý
7 Dub letní 7 Dudek chocholatý CHR.
8 Heřmánek pravý 8 Hlemýžď zahradní
9 Hlíva ústřičná 9 Hrdlička zahradní
10 Hloh obecný 10 Hýl obecný
11 Hluchavka bílá 11 Chroust obecný
12 Hřib smrkový 12 Ještěrka obecná CHR.
13 Chrpa modrá 13 Ježek východní (západní)
14 Jabloň obecná 14 Jiřička obecná
15 Jahodník obecný 15 Kachna divoká
16 Jasan ztepilý 16 Kalous ušatý
17 Javor mléč 17 Káně lesní
18 Jedle bělokorá 18 Kapr obecný
19 Jeřáb obecný 19 Klíště obecné
20 Jetel luční 20 Kobylka zelená
21 Jitrocel kopinatý 21 Kočka divoká CHR.
22 Jmelí bílé 22 Koroptev polní CHR.
23 Kapraď samec 23 Kos obecný
24 Kohoutek luční 24 Králík divoký
25 Kokoška pastuší tobolka 25 Krtek obecný
26 Kopretina bílá 26 Křeček polní CHR.
27 Kopřiva dvoudomá 27 Křižák obecný
28 Kosatec žlutý 28 Kukačka obecná
29 Křemenáč osikový 29 Kuna lesní
30 Lilie zlatohlavá CHR. 30 Labuť velká
31 Lípa srdčitá 31 Ledňáček říční CHR.
32 Líska obecná 32 Liška obecná
33 Liška obecná 33 Mandelinka bramborová
34 Modřín opadavý 34 Moucha domácí
35 Mochna husí 35 Mravenec lesní CHR.
36 Muchomůrka červená 36 Myš domácí
37 Muchomůrka zelená 37 Pěnkava obecná
38 Pampeliška lékařská (Smetánka) 38 Poštolka obecná
39 Pečárka polní 39 Prase divoké
40 Penízek rolní 40 Rejsek obecný
41 Ploník obecný 41 Ropucha obecná CHR.
42 Podběl obecný 42 Skokan zelený CHR.
43 Pryskyřník prudký 43 Slepýš křehký CHR.
44 Přeslička rolní 44 Slunéčko sedmitečné
45 Pšenice obecná 45 Sova pálená CHR.
46 Rašeliník člunkolistý 46 Strakapoud velký
47 Rozrazil rezekvítek 47 Sýkora koňadra
48 Růže šípková 48 Škvor obecný
49 Řebříček obecný 49 Štika obecná
50 Sedmikráska chudobka 50 Včela medonosná
51 Smrk ztepilý 51 Veverka obecná CHR.
52 Svízel přítula 52 Vlaštovka obecná CHR.
53 Violka vonná 53 Vosa obecná
54 Vlčí mák 54 Vrabec domácí
55 Zvonek rozkladitý 55 Zmije obecná CHR.
4. – 5. třída
56 Bojínek luční 56 Babočka kopřivová 5 Sůl
57 Borovice vejmutovka 57 Čolek obecný CHR. 6 Slepenec
58 Buk lesní 58 Havran polní 7 Uhlí
59 Habr obecný 59 Chocholouš obecný CHR. 8 Síra
60 Heřmánek terčovitý 60 Jelen lesní
61 Heřmánkovec přímořský 61 Konipas bílý
62 Hluchavka nachová 62 Lasice kolčava
63 Hrušeň obecná 63 Lín obecný
64 Jalovec obecný 64 Lýkožrout smrkový
65 Javor babyka 65 Mlok skvrnitý CHR.
66 Javor klen 66 Otakárek fenyklový CHR.
67 Ječmen setý 67 Pstruh potoční
68 Jeřáb ptačí 68 Rys ostrovid CHR.
69 Kozák březový 69 Sojka obecná
70 Mrkev obecná 70 Srnec (obecný)
71 Ostružiník křovitý 71 Sršeň obecná
72 Oves setý 72 Stehlík obecný
73 Píchavka obecná 73 Sýkora modřinka
74 Srha laločnatá (říznačka) 74 Škeble rybničná CHR.
75 Suchohřib hnědý 75 Užovka obojková CHR.
76 Svízel povázka 76 Vážka ploská
77 Tis červený 77 Veš dětská
78 Třešeň obecná 78 Volavka popelavá
79 Václavka obecná 79 Vrápenec malý CHR.
80 Žito seté 80 Žluna zelená
6. – 7. třída
81 Bělomech sivý 81 Babočka admirál 5 Amonit
82 Bršlice kozí noha 82 Blecha obecná 6 Opuka (Jílovec)
83 Brukev řepka olejka 83 Drozd zpěvný 7 Pyrit
84 Dub zimní 84 Hraboš polní 8 Trilobit
85 Hluchavka pitulník (Pitulník žlutý) 85 Karas obecný
86 Hluchavka skvrnitá 86 Kavka obecná
87 Hořčice rolní 87 Krajník pižmový CHR.
88 Chmel otáčivý 88 Křepelka polní CHR.
89 Chrastavec rolní 89 Kudlanka nábožná CHR.
90 Jetel plazivý 90 Lasice hranostaj
91 Jilm drsný 91 Martináč hrušňový CHR.
92 Jitrocel prostřední 92 Okoun říční
93 Jitrocel větší 93 Plch velký CHR.
94 Kakost luční 94 Pokoutník domácí
95 Kostival lékařský 95 Potkan obecný
96 Křen selský 96 Racek chechtavý
97 Lipnice luční 97 Rak říční CHR.
98 Lopuch plstnatý 98 Rosnička zelená CHR.
99 Měřík tečkovaný 99 Ruměnice pospolná
100 Okřehek menší 100 Střevle potoční CHR.
101 Olše lepkavá 101 Střevlík měděný
102 Pryskyřník plazivý 102 Sýček obecný CHR.
103 Psárka luční 103 Špaček obecný
104 Rákos obecný 104 Tetřívek obecný CHR.
105 Ředkev ohnice 105 Úhoř říční
106 Šalvěj luční 106 Vrána obecná šedá
107 Šťavel kyselý 107 Výr velký CHR.
108 Šťovík kyselý 108 Zajíc polní
109 Topol osika 109 Želva bahenní CHR.
110 Trnovník akát 110 Žížala obecná
8. – 9. třída
111 Bika ladní 111 Bahenka živorodá 9 Achát
112 Břečťan popínavý (obecný) 112 Bekyně mniška 10 Břidlice
113 Jestřábník oranžový 113 Běžník zelený 11 Fluorit
114 Jílek vytrvalý 114 Brhlík lesní 12 Galenit
115 Jírovec maďal 115 Buchanka obecná 13 Granát
116 Kokořík vonný 116 Cvrček polní 14 Hematit – železo, krevel
117 Maceška rolní (violka rolní) 117 Čejka chocholatá 15 Křišťál
118 Maliník obecný 118 Hrobařík obecný 16 Vápenec
119 Mateřídouška obecná 119 Chrobák velký 17 Zkamenělé dřevo (araukarit)
120 Merlík bílý 120 Jezevec lesní 18 Živec
121 Netřesk zední 121 Kněžice zelená
122 Orobinec úzkolistý 122 Krtonožka obecná
123 Ořešák královský 123 Kuňka obecná CHR.
124 Ovsík vyvýšený 124 Lišaj paví oko
125 Papratka samice 125 Lišaj smrtihlav
126 Pelyněk černobýl 126 Lumek velký
127 Pestřec obecný 127 Lyska černá
128 Plavuň vidlačka 128 Mihule říční CHR.
129 Plicník lékařský 129 Mnohonožka zemní
130 Popenec obecný (břečťanovitý) 130 Mšice zelná
131 Pryšec chvojka 131 Muflon
132 Přeslička lesní 132 Netopýr černý CHR.
133 Pupava bezlodyžná 133 Okružák ploský
134 Rožec rolní 134 Pásovka keřová
135 Starček obecný 135 Pestřenka pruhovaná
136 Svlačec rolní 136 Pijavka lékařská
137 Štírovník růžkatý 137 Plovatka bahenní
138 Terčovka bublinatá 138 Potápka roháč
139 Terčovník zední 139 Potápník vroubený
140 Tolice vojtěška (Vojtěška setá) 140 Roháč obecný CHR.
141 Tomka vonná 141 Saranče obecná
142 Trnka obecná 142 Stonožka škvorová
143 Troudnatec kopytovitý 143 Straka obecná
144 Třezalka tečkovaná 144 Strnad obecný
145 Vlaštovičník větší 145 Svižník polní
146 Vlčí bob mnoholistý 146 Vranka obecná CHR.
147 Vrba jíva 147 Vřetenuška obecná
148 Vřes obecný 148 Vydra říční CHR.
149 Zběhovec plazivý 149 Zlatohlávek zlatý
150 Zemědým lékařský 150 Zlatoočka obecná
Poznámka: CHR. = chráněný druh

Model domu 9. tř.

Požadavky:

Vyrobte model vašeho domu, zachovejte barvy i správný tvar

Odevzdání:

leden 2021

Materiál:

dřevo, papír atd.(záleží na vašem výběru)

Prezentace