Author: Lucie Blažková

V posledním květnovém týdnu proběhly ve škole vzdělávací environmentální programy vedené odborníky z Ekocentra Paleta.
read more
Žáci prvního stupně navštívili 23. května Hradec Králové. Jejich cílem bylo Obří akvárium a Přírodovědně centrum, kde se seznámili s mnoha druhy exotických živočichů. Program byl financován z dotace. Při 
read more
Žáci druhého stupně se 17. května vydali na Pevnost Dobrošov a do zahrad Hospitalu Kuks. Užili si krásný den a dozvěděli se plno zajímavých informací. Akce byla hrazena z projektu 
read more
V úterý 16. května se žáci naší školy zúčastnili Turnaje v piškvorkách, který se konal v MFC Hlinsko. Soutěžilo se ve třech kategoriích A (4.-5.třída), B (6.-7.třída), C (8.-9.třída) a žáci 
read more
V pondělí 15. 5. 2023 proběhlo krajské kolo v atletické soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v  Moravské Třebové. V družstvech se závodů zúčastnilo 16 škol z Pardubického kraje a v 
read more
Na jaře jsem se účastnili výtvarné soutěže DDM Chrudim s tématem „Velikonoce u nás a ve světě“. Johanka Halamková vyhrála 1. místo, Verča Fantová získala ocenění návštěvníků výstavy a 1. 
read more
U příležitosti Dne Země jsme se podíleli na obnově obecních lesů. Ve středu 19. dubna sázeli chlapci ze šesté a sedmé třídy javory u Sušidel a v pátek 5. května 
read more
Poslední dubnový den byl na prvním stupni ve znamení čarodějnic. Plnily se kouzelné úkoly, létalo se na košťatech a tvořila se čarodějka na obecní hranici.
read more
Čtyři družstva reprezentovala ve středu 26. dubna naši školu v krajském kole sportovně-vědomostní soutěže Battlefield. Jde o připomínku hrdinství paravýsadků během druhé světové války. Některé disciplíny se k výcviku parašutistů 
read more
V úterý 25. 4. 2023 proběhlo okresní kolo v atletické soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Soutěž organizuje P. Novák ze ZŠ Kameničky a konala se ve sportovním areálu ZŠ Smetanova Hlinsko. 
read more
Ve čtvrtek 13. dubna se v Pardubicích konalo krajské kolo recitační soutěže Přehlídka dětských recitátorů. Naší školu v něm reprezentovala Izabela Fendrichová. Děkujeme a moc gratulujeme.
read more
Velikonoční týden jsme se kromě učení věnovali pečení jidášků, zdobení perníčků a vajíček, poznávání tradic. Těsně před prázdninami jsme pak venku našli sladký velikonoční poklad.
read more
V pátek 31. března jsme se opět zúčastnili mezinárodní akce Noc s Andersenem. Strávili jsme celý večer aktivitami, díky kterým jsme lépe poznali jednu z nejznámějších českých ilustrátorek – Helenu 
read more
V pátek 24. března jsme se symbolicky rozloučili se zimou. Potopili jsme Moranu ve včelákovském rybníce a teď už vyhlížíme jaro.
read more
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili preventivního programu Plavba po online moři, který se zaměřoval na rozpoznání rizik při užívání internetu. V první části programu žáci objevovali, jaké klady 
read more