Nezařazené

Druhý prázdninový týden ožila ztichlá škola dětským jásotem. Díky získání dotace MŠMT od MAS Hlinecko jsme tady mohli pořádat letní kemp pro všechny účastníky zdarma, včetně zajištění svačin a oběda.Program 
read more
Ještě než se děti rozutekly na prázdniny, uspořádali jsme ve škole již tradiční sportovní den. Žáci byli rozděleni do družstev napříč ročníky tak, aby se spolu mohly poznat i děti, 
read more
Na projektový den mimo školu jsme se vypravili do Litomyšle, kterou jsme si prošli s rytířem Toulovcem. Navštívili jsme místní muzeum, Klášterní zahrady, Krvavou uličku, vyšplhali jsme do kostelní věže 
read more
Ve středu 16. června se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili projektového dne mimo školu Příběhy Českého ráje.  Jako první navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově. Zde proběhl interaktivní zábavný 
read more
Od úterý 8. června je zrušena povinnost mít roušku při výuce ve třídě (učitelé i žáci). O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává.
read more
Vážení rodiče, ve spolupráci s MAS Hlinecko plánujeme v termínu od 12. do 16. července pořádat příměstský tábor. Program by začínal každý den od 7.30 hod. a pravděpodobně končil v 15.30 hod. 
read more
MAS Hlinecko vyhlásila soutěž o nejkrásnější stavbu našeho regionu vytvořenou ze stavebnice Teifoc. V zedníky se proměnili i žáci prvního stupně naší školy. Od 1. června je možné hlasovat o 
read more
Od 17. května končí distanční výuka a obnovuje se prezenční výuka v plném rozsahu (bez rotace) podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Rozvrh naleznete zde. Žáci budou testováni 
read more
MAS Hlinecko spustila soutěž Mistr logiky. Soutěž bude trvat od 10. do 24. května 2021 a je určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd.  Tři nejúspěšnější řešitelé získají hodnotné 
read more
Prezenční výuka bude probíhat rotačně na prvním i druhém stupni. V týdnu od 10. května budou prezenčně vyučováni žáci 1., 2., 4., 7. a 9. ročníku, pro ostatní ročníky bude 
read more
Vzhledem ke zmírnění protiepidemických opatření dojde od 3. května ke změně organizace výuky. Prezenční výuka bude probíhat rotačně na prvním i druhém stupni. V týdnu od 3. května budou prezenčně 
read more
V týdnu od 26. dubna budou mít prezenční výuku žáci 1., 2. a 4. ročníku. Ostatní budou vyučováni distančně. Ostatní podmínky se nemění. Testování žáků 1., 2. a 4. r. 
read more
Zápis k základnímu vzdělávání probíhal na naší škole od 1. do 16. dubna 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhal distanční formou. Podáno bylo 5 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání 
read more
prezenční výuka bude probíhat pro žáky 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 4. ročník budou vyučovány distančně. po celou dobu pobytu ve škole musí žáci používat respirátor nebo roušku 
read more
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žák nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou 
read more