Author: Jaroslav Prodělal

Dne 13. 10. 2021 navštívili žáci 9. třídy SPŠ Chrudim. Zde se zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech pro vycházející žáky základních škol. Dále byli informováni o nabídce učebních a maturitních oborů 
read more
V následujícím období budou probíhat prezentační akce středních škol. Při rozhodování o volbě dalšího vzdělávání žáků je možné využít i Informační a poradenské střesko Úřadu práce ČR. Podrobnosti k nabídceInformačního 
read more
Vážení rodiče, milí žáci, k zahájení nového školního roku uvádíme následující informace: Škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu podle rozvrhu hodin zveřejněného zde. Výuka začíná v 7.30 
read more
Rozvrhy hodin na školní rok 2021/22 naleznete zde.
read more
Vyučování v novém školním roce začne ve středu 1. září v 7. 30 h. Metodikou MŠMT byla stanovena opatření pro ochranu před onemocněním COVID 19. Testování Ve školách proběhne preventivní screeningové testování 
read more
Druhý prázdninový týden ožila ztichlá škola dětským jásotem. Díky získání dotace MŠMT od MAS Hlinecko jsme tady mohli pořádat letní kemp pro všechny účastníky zdarma, včetně zajištění svačin a oběda.Program 
read more
Ještě než se děti rozutekly na prázdniny, uspořádali jsme ve škole již tradiční sportovní den. Žáci byli rozděleni do družstev napříč ročníky tak, aby se spolu mohly poznat i děti, 
read more
Ve středu 16. června se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili projektového dne mimo školu Příběhy Českého ráje.  Jako první navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově. Zde proběhl interaktivní zábavný 
read more
Od úterý 8. června je zrušena povinnost mít roušku při výuce ve třídě (učitelé i žáci). O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává.
read more
Vážení rodiče, ve spolupráci s MAS Hlinecko plánujeme v termínu od 12. do 16. července pořádat příměstský tábor. Program by začínal každý den od 7.30 hod. a pravděpodobně končil v 15.30 hod. 
read more
MAS Hlinecko vyhlásila soutěž o nejkrásnější stavbu našeho regionu vytvořenou ze stavebnice Teifoc. V zedníky se proměnili i žáci prvního stupně naší školy. Od 1. června je možné hlasovat o 
read more
MAS Hlinecko spustila soutěž Mistr logiky. Soutěž bude trvat od 10. do 24. května 2021 a je určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd.  Tři nejúspěšnější řešitelé získají hodnotné 
read more
Prezenční výuka bude probíhat rotačně na prvním i druhém stupni. V týdnu od 10. května budou prezenčně vyučováni žáci 1., 2., 4., 7. a 9. ročníku, pro ostatní ročníky bude 
read more
Vzhledem ke zmírnění protiepidemických opatření dojde od 3. května ke změně organizace výuky. Prezenční výuka bude probíhat rotačně na prvním i druhém stupni. V týdnu od 3. května budou prezenčně 
read more
V týdnu od 26. dubna budou mít prezenční výuku žáci 1., 2. a 4. ročníku. Ostatní budou vyučováni distančně. Ostatní podmínky se nemění. Testování žáků 1., 2. a 4. r. 
read more