Návštěva z MŠ Miřetice

Z miřetické školky k nám ve středu 17. ledna přijely dětičky, aby se podívaly na pohádku “Dva tovaryši” našeho dramatického kroužku. Poté šli předškoláci do třídy, aby se seznámili s prostředím, vyzkoušeli si psaní na tabuli a také si vyrobili pěkný suvenýr v podobě razítka. Menší školkáčci zůstali v tělocvičně, kde si pro ně druháčci připravili sportovní aktivity. Následovalo setkání s deváťáky v knihovně a na závěr se školka vypravila do včelákovského kostela.

Pro všechny to byl moc pěkný zážitek a budeme těšit na další setkání. 😊

Comments are closed.