Monthly Archives: Květen 2023

Pětice žáků, která prošla kvalifikací školního kola, se 31. května účastnila kola krajského na soutěži POKOS. Krajské vojenské velitelství připravilo na běžecké trati v Sezemicích mnoho zajímavých úkolů. I doprovodný 
read more
Ve středu 31. května se žáci osmé třídy v rámci volby povolání zúčastnili Technohrátek na SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim. Seznámili se s maturitními a učebními obory formou 
read more
V úterý 30. května se prvňáčci a druháčci pochlubili svým rodičům a prarodičům se vším, co se naučili v kroužku angličtiny.
read more
V posledním květnovém týdnu proběhly ve škole vzdělávací environmentální programy vedené odborníky z Ekocentra Paleta.
read more
Žáci prvního stupně navštívili 23. května Hradec Králové. Jejich cílem bylo Obří akvárium a Přírodovědně centrum, kde se seznámili s mnoha druhy exotických živočichů. Program byl financován z dotace. Při 
read more
Žáci druhého stupně se 17. května vydali na Pevnost Dobrošov a do zahrad Hospitalu Kuks. Užili si krásný den a dozvěděli se plno zajímavých informací. Akce byla hrazena z projektu 
read more
V úterý 16. května se žáci naší školy zúčastnili Turnaje v piškvorkách, který se konal v MFC Hlinsko. Soutěžilo se ve třech kategoriích A (4.-5.třída), B (6.-7.třída), C (8.-9.třída) a žáci 
read more
V pondělí 15. 5. 2023 proběhlo krajské kolo v atletické soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v  Moravské Třebové. V družstvech se závodů zúčastnilo 16 škol z Pardubického kraje a v 
read more
Na jaře jsem se účastnili výtvarné soutěže DDM Chrudim s tématem „Velikonoce u nás a ve světě“. Johanka Halamková vyhrála 1. místo, Verča Fantová získala ocenění návštěvníků výstavy a 1. 
read more
V úterý 16. května bude přerušena dodávka el. energie do školy. Školní jídelna proto nemůže zajistit přípravu obědů. Výuka bude probíhat 1. až 6. hodinu podle rozvrhu, 7. a 8. 
read more
U příležitosti Dne Země jsme se podíleli na obnově obecních lesů. Ve středu 19. dubna sázeli chlapci ze šesté a sedmé třídy javory u Sušidel a v pátek 5. května 
read more
Poslední dubnový den byl na prvním stupni ve znamení čarodějnic. Plnily se kouzelné úkoly, létalo se na košťatech a tvořila se čarodějka na obecní hranici.
read more