Exkurze I. stupně

Žáci prvního stupně navštívili 23. května Hradec Králové. Jejich cílem bylo Obří akvárium a Přírodovědně centrum, kde se seznámili s mnoha druhy exotických živočichů. Program byl financován z dotace.

Při zpáteční cestě si děti prohlédly Perníkovou chaloupku v Rábech.

Comments are closed.