Výuka od 26. 4., testování žáků 9. r. pro účely přijímacích zkoušek

V týdnu od 26. dubna budou mít prezenční výuku žáci 1., 2. a 4. ročníku. Ostatní budou vyučováni distančně. Ostatní podmínky se nemění.

Testování žáků 1., 2. a 4. r. na onemocnění Covid bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek před začátkem výuky za použití sad Singclean. Informace k těmto testům naleznete zde: informační letákinstruktážní video

Testování žáků 9. ročníku pro potřebu přijímacích zkoušek proběhne v úterý 27. dubna od 13.15 h. Potvrzení o negativním testu je nutné pro účast na zkouškách. Více informací naleznete zde.

Comments are closed.