ČTENÁŘI V MASce

Během března tohoto roku pořádala MAS Hlinecko soutěž ve čtenářské gramotnosti. Úkoly typově připomínaly přijímačková zadání na střední školy nebo doporučované testové otázky od ČŠI. Z naší školy bylo zaznamenáno přes 40 přihlášených. Celkový počet soutěžících vyšplhal na číslo 114. Rozdíly však byly velmi těsné a při stejném počtu bodů rozhodoval čas řešení. Mezi naším 1. a 10. místem hrají tedy roli jen 4 body. Gratulujeme úspěšným a děkujeme za reprezentaci školy všem zúčastněným.

Comments are closed.