Soutěž mladých zdravotníků

Český červený kříž pořádal ve středu 5. června v Městském parku Chrudim soutěž v poskytování první pomoci. Družstva odpovídala na teoretické otázky, ale hlavně se potýkala s konkrétními situacemi, kdy se výborně namaskovaní figuranti dostali do velkých problémů, např. jsme zastavovali krvácení, obvazovali rány, resuscitovali, ošetřili popáleniny a zlomeninu.

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy. Načerpali jsme nové zkušenosti a těšíme se na příští rok.

Comments are closed.