Přijímací zkoušky na SŠ – aktualizace

Z rozhodnutí MŠMT došlo ke změně termínů jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května, pro víceletá gymnázia 5. a 6. května 2021.

V návaznosti na tuto změnu musí ředitel SŠ do 9. 4. 2021 stanovit také nové termíny konání školní přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení do všech oborů středního vzdělání (maturitních i nematuritních) ředitel SŠ může zveřejnit nejdříve 19. 5. 2021.

Termín předání zápisových lístků základní školou žákům byl prodloužen do 30. 4. 2021.

Celý souhrn informací MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy naleznete zde.

Comments are closed.