Preventivní program

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili preventivního programu Plavba po online moři, který se zaměřoval na rozpoznání rizik při užívání internetu.

V první části programu žáci objevovali, jaké klady a zápory jsou spojené s pohybem na internetu. Vytvořili si vlastní profil a zjišťovali, jak mohou být jejich osobní údaje zneužity. Ve druhé části programu žáci pracovali s konkrétními situacemi, které je mohou na internetu potkat, přičemž z nich vyvozovali pravidla a doporučení pro bezpečný pohyb jak na sociálních sítích, tak na internetu obecně.

Za velice přínosnou akci děkujeme panu Mgr. F. Krampotovi.

Comments are closed.