Organizace začátku školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

k zahájení nového školního roku uvádíme následující informace:

Škola zahájí ve školním roce 2023/2024 svou činnost v plném rozsahu v pondělí 4. září.

Výuka začíná v 7.30 hod., škola bude otevřena od 7.00 hod.

První den končí výuka v 8.30 hod., školní družina v provozu do 11.00 hod. Oběd ve školní jídelně bude vydáván v 8.30 hod. K odběru oběda se žáci přihlásí po příchodu do školy u třídních učitelů.

Od úterý 5. září bude výuka probíhat podle rozvrhu, školní družina běžný provoz.

Informace pro rodiče prvňáčků

První školní den mohou rodiče doprovodit své dítě do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školního roku, které potrvá přibližně do 8.30 hod.

V úterý budou mít prvňáčci tři vyučovací hodiny a rodiče je mohou ráno do třídy doprovodit. Přihlášené děti mohou po skončení výuky využít školní družinu.

Od středy 6. září bude výuka probíhat již podle zveřejněného rozvrhu hodin. Veškeré další informace získáte od třídní učitelky 4. září.

Všem žákům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.

Comments are closed.