Návrat žáků 1. stupně do školy

Podle současných informací by se část žáků prvního stupně měla vrátit k výuce ve škole od pondělí 12. dubna. Podmínkou bude antigenní testování prováděné dvakrát týdně. Třídy by se měly střídat po týdnech – vždy týden prezenční výuky a následující týden výuka distanční. Předpokládáme, že jako první by od 12. dubna nastoupili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Pro třeťáky a páťáky by prezenční výuka probíhala v týdnu od 19. dubna. Podrobnější informace (včetně těch o testování) se na tomto místě objeví ihned po jejich zveřejnění MŠMT.

Comments are closed.