Monthly Archives: Duben 2024

Děti měly možnost vyzkoušet si základy jógy. Pětkrát za nimi přijela paní Pochobradská s krásně zpracovanými lekcemi k protažení a procvičení těla. Díky získané dotaci bylo cvičení pro děti zdarma.
read more
Ve středu 24. 4. jsme se účastnili sportovně-vědomostní soutěže v Pardubicích na Zámečku. Kromě vědomostí jsme mohli ukázat, jak dokážeme spolupracovat a chovat se k sobě hezky. Děkujeme ČsOL a 
read more
V úterý 23. 4. 2024 se konal 9. ročník Memoriálu Josefa Šťulíka. Přespolní běh mládeže se koná k uctění památky Josefa Šťulíka a odbojové skupiny zvané „Čenda“. I přes studené počasí se letošního běhu 
read more
Přijďte se seznámit s nebezpečími kyberprostoru.
read more
Celkem desetkrát jsme se vydali do plaveckého bazénu v Hlinsku, aby děti zdokonalily své plavecké dovednosti. Všem patří velká pochvala!
read more
Další třídy absolvovaly ve čtvrtek 18. dubna preventivní programy pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Čtvrtá a pátá třída se věnovala zlepšování vztahů v kolektivu a rozvoji spolupráce, šesťáci a 
read more
Připojili jsme se do akce UKLIĎME ČESKO a první dubnový víkend vyrazili po Včelákově a okolí. Všem zúčastněným moc děkujeme, že se k nám přidali a svůj čas věnovali naší 
read more
V pátek 5. dubna jsme měli opět tu čest účastnit se zahájení turistické sezóny na Ležákách. Velmi silným zážitkem bylo společné zpívání s paní Dášou Zázvůrkovou. Všechny děti moc chválíme 
read more
Vážení rodiče, Informační schůzka se uskuteční ve středu 17. dubna 2024. Společné zahájení proběhne ve třídách od 15.00 hod. na prvním stupni od 15.30 hod. na druhém stupni. Po skončení 
read more
V průběhu dubna proběhnou ve všech ročnících preventivní programy připravené Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Hned po Velikonocích se konala beseda pro nejstarší žáky s názvem Ne návykovým látkám. Nejmladší 
read more