Preventivní programy

V průběhu dubna proběhnou ve všech ročnících preventivní programy připravené Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí.

Hned po Velikonocích se konala beseda pro nejstarší žáky s názvem Ne návykovým látkám. Nejmladší děti si vyzkoušely hry a aktivity vedoucí k podpoře zdravých vztahů v kolektivu.

Comments are closed.