Monthly Archives: Říjen 2023

Vážení rodiče, protože MŠMT připravuje změny v přijímacím řízení, není v současné době známa přesná podoba přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2024/25. Uvádíme proto pouze základní informace z legislativního návrhu. 
read more
Ve středu 25. října navštívil naši školu Mgr. František Krampota s preventivními programy: Kamarádem být, kamarády mít pro nejmladší žáky a Závislosti pro šesťáky a sedmáky.
read more
Ve čtvrtek 19. 10. se v Praze na Vyšehradě konal závod Republika. Naše družstvo se utkalo s ostatními ve sportovních i vědomostních disciplínách a skončilo na krásném 8. místě. Je 
read more
Ve středu 18. října navštívili žáci 9. třídy tradiční českou firmu TATRA Hlinsko. Měli možnost vidět různé technologie zpracování mléka a nahlédli do výrobních prostor této firmy. Také dostali informace 
read more
Žáci prvního stupně se ve středu 18. října vypravili do Žďáru nad Sázavou. Absolvovali program Odkud je blízko ke hvězdám v Muzeu nové generace, prohlédli si kostel na Zelené hoře 
read more
Ve čtvrtek 12. října vyrazili žáci druhého stupně na muzikál Pekařova žena do Východočeského divadla v Pardubicích. Užili jsme si dopoledne plné hudby a písní. Akce byla hrazena z projektu 
read more
Žáci deváté třídy navštívili ve středu 11. října SPŠ Chrudim a Přehlídku středních škol. Na SPŠ se zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech a seznámili se s nabídkou učebních a 
read more