Změny v testování od 3. ledna 2022 – aktulizováno

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022, ze kterého plyne:

– v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
– dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí
– nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
– v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
– I nadále se testování týká dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného
stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Informace MŠMT k testování ve formátu pdf
Comments are closed.