Změna rozvrhu on-line výuky

Abychom dodrželi aktuální doporučení MŠMT k distanční výuce, provedli jsme drobné úpravy v rozvrhu on-line hodin. Od 29. 3. 2021 bude – on-line výuka probíhat následovně:

  1. stupeň
1. a 2. r. individuální konzultace žáků s třídní učitelkou
3. r. pondělí – individuální konzultace z anglického jazyka
úterý až čtvrtek – on-line výuka od 10.00 do 11.10 h s 10minutovou přestávkou
4. r. individuální telefonické konzultace v délce 30 minut pro každého žáka
pondělí, středa, pátek – český jazyk, matematika atd.
úterý, čtvrtek – anglický jazyk
5. r. pondělí, středa, čtvrtek – on-line výuka od 8.00 do 9.50 h se dvěma 10minutovými přestávkami – český jazyk, matematika atd.
úterý – on-line výuka anglického jazyka od 10.25 do 10.55 h.
pátek – on-line výuka anglického jazyka od 8.25 do 8.55 h.

2. stupeň

Comments are closed.