Zápis do prvního ročníku, možnost návštěvy školy

Plánovaný termín zápisu je středa 6. dubna 2022 v čase 14.00–17.00. Kvůli stále se měnícím protiepidemickým opatřením může dojít ke změně. Další informace k zápisu budou upřesněny v průběhu měsíce března. Proto prosíme, sledujte naše webové stránky (www.zsvcelakov.cz) nebo facebookové stránky (www.facebook.com/zsvcelakov).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude realizován den otevřených dveří, ale nabízíme budoucím žákům a jejich rodičům možnost individuální návštěvy školy. Návštěvu lze domluvit telefonicky (469 344 108) nebo mailem (zsvcelakov@seznam.cz).

Comments are closed.