Výuka od 17. 5. 2021

  • Od 17. května končí distanční výuka a obnovuje se prezenční výuka v plném rozsahu (bez rotace) podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Rozvrh naleznete zde.
  • Žáci budou testováni na onemocnění Covid 19 jednou týdně – v pondělí.
  • Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor). Při pobytu venku nejsou roušky povinné, pokud je dodržen odstup 2 metry od dalších osob.
  • Školní družina bude v provozu pro všechny zapsané děti. Případné změny v odchodech z družiny je třeba dohodnout s paní vychovatelkou.
  • Školní jídelna je v provozu. Obědy mají žáci objednány podle přihlašovacích lístků. Případné změny je možné dohodnout v jídelně (telefon 469 344 300)
  • Ve výuce budou prováděny drobné organizační změny k ochraně proti nákaze onemocněním Covid 19 – např. rozdělení žáků do skupin při odběru oběda.
Comments are closed.