Vynášení Moreny

Než se děti rozutekly na jarní prázdniny, stihly se ještě rozloučit se zimou. Ve družině vyrobily Morenu, kterou pak s patřičným hudebním doprovodem odnesly do rybníka v Sušidlích. Zpátky ke škole se vracely s jarně vyzdobenou větvičkou, aby jaro mohlo přijít.

Comments are closed.