Včelákovské adventní zpívání

V pátek 25. 11. 2022 se uskutečnilo po dvouleté pauze tradiční Včelákovské adventní zpívání 2022, které připravila Základní škola Včelákov ve spolupráci s Městysem Včelákov.  Akce se konala se svolením pana pátera P. Vtípila od 17:00 v kostele svaté Máří Magdaleny. Zpívání nám mělo připomenout příchod adventu, což je období čtyř neděl před vánočními svátky. Jedná se o dobu rozjímání, dobročinnosti a duchovní přípravy na Vánoce. Akci zahájil svým projevem pan starosta J. Pejcha, k hostům promluvil i pan ředitel J. Prodělal a o významu adventu pohovořil pan páter P. Vtípil. V zaplněném kostele nejdříve vystoupili pod vedením p. u. J. Pražanové žáci II. stupně, následovalo vystoupení žáků I. stupně a Národopisného souboru Formani Slatiňany. Program pokračoval pásmem vánočních koled v podání žesťového kvintetu dechové hudby Mrákotínka, opět vystoupili Formani a zpívání bylo ukončeno společným vystoupením. Poděkování patří všem, kteří se na příjemném předvánočním setkání na Včelákově podíleli. Dětem a učitelům ze ZŠ (především p. u. J. Pražanové za přípravu velmi pěkného programu a za nacvičení koled s žáky naší školy), P. Horáčkové a P. Kyzlíkovi za hudební doprovod, rodičům našich žáků, OÚ Včelákov, panu páterovi za podporu této již tradiční akce, F. Rouhovi a H. Němečkové za hřejivé občerstvení před kostelem.

Comments are closed.