Slavnostní ukončení školního roku

Těsně před předáním vysvědčení jsme se všichni sešli v tělocvičně. Zde proběhlo poděkování a ocenění všech, kteří školu v uplynulém školním roce reprezentovali v nejrůznějších soutěžích.

Dalším bodem bylo rozloučení s deváťáky a předání symbolického klíče od školy osmákům.

Pak už jen pan ředitel popřál všem dětem hezké léto a prázdniny mohly začít.

Comments are closed.