Piškvorky

V úterý 17. května se žáci naší školy zúčastnili Turnaje v piškvorkách, který se konal v MFC Hlinsko. Soutěžilo se ve třech kategoriích A (4.-5.třída), B (6.-7.třída), C (8.-9.třída) a žáci vytvořili pětičlenné mix týmy. Umístění našich družstev bylo následující: Včelíci (L. Jeřábková, T. Jelínek, D. Kendzierský, D. Novotný a A. Cimburek) skončili na 8. místě, Včelky (J. Remeš, V. Kurfüst, D. Vrběcký, Š. Brázda a E. Haanová) skončili na 5. mísrě a Včeláci (J. Remeš, J. a V. Kekulovi, M. Ježek a A. Fantová) skončili na 6. místě. Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Comments are closed.