OVOV

V pondělí 29. 4. 2024 proběhlo okresní kolo v atletické soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Soutěž organizuje P. Novák ze ZŠ Kameničky a konala se ve sportovním areálu ZŠ Smetanova Hlinsko.

Okresního kola smíšených družstev a jednotlivců se zúčastnilo 18 základních škol, z toho 16 družstev a přes 380 závodníků v kategoriích 2009-2014. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: hod medicinbalem, skoky přes švihadlo, trojskok z místa a leh-sed.

Naší školu reprezentovali L. Sýkora (2774 b.), J. Tichý (2384 b.), D. Felgr (1973 b.), V. Kurfürst (1754 b.), D. Gregorová  (1916 b.), L. Halamková(1890 b.), N. Němečková (1912 b.) a V. Fantová (1752 b.). V družstvech jsme skončili na 10. místě s 12 849 body.

Poděkování patří našim žákům za předvedené výkony a za vzornou reprezentaci naší školy.

Comments are closed.