Organizace začátku školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

k zahájení nového školního roku uvádíme následující informace:

Škola zahájí ve školním roce 2022/2023 svou činnost v plném rozsahu ve čtvrtek 1. září

Výuka začíná v 7.30 h, škola bude otevřena od 7.00 h.

První den končí výuka v 8.30 hod., školní družina v provozu do 13.00 hod. Oběd ve školní jídelně bude vydáván v 8.30 h. K odběru oběda se žáci přihlásí po příchodu do školy u třídních učitelů.

V pátek bude výuka probíhat podle rozvrhu, školní družina do 15.00 hod.

Informace pro rodiče prvňáčků

První školní den mohou rodiče doprovodit své dítě do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školního roku, které potrvá přibližně do 8.30 hod.

V pátek budou mít prvňáčci 3 vyučovací hodiny a rodiče je mohou do třídy doprovodit. V následujícím týdnu bude výuka probíhat již podle zveřejněného rozvrhu hodin. Přihlášené děti mohou po skončení výuky využít školní družinu. Veškeré další informace získáte od třídní učitelky 1. září.

Všem žákům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.

Comments are closed.