Letní kemp 2021

Druhý prázdninový týden ožila ztichlá škola dětským jásotem. Díky získání dotace MŠMT od MAS Hlinecko jsme tady mohli pořádat letní kemp pro všechny účastníky zdarma, včetně zajištění svačin a oběda.
Program byl napěchován aktivitami: zdobili jsme porcelánové hrnečky, malovali na kšiltovky, pekli pizzu, zpívali s kytarou. Nesmělo chybět sportování venku i v tělocvičně: vybíjená, stolní tenis, florbal, přehazovaná, střelba ze vzduchovky, vodní klouzačka a spousta pohybových her a soutěží. Zařadili jsme i činnosti podporující spolupráci a dobré vztahy mezi dětmi a také kvízy, hádanky a úkoly vyžadující přemýšlení a práci s informacemi. Vyjeli jsme na dva výlety, poprvé do ZOO Jihlava, podruhé do Slatiňan na zámek, Kočičí hrádek a rozhlednu Bára. Tábor jsme zakončili stylově táborákem s opékáním buřtů.
Přihlásilo se nám 35 dětí, z velké většiny žáci naší školy. Přišly však i děti, které k nám teprve nastoupí do šesté třídy. Díky táboru se nenásilně seznámily se školou, budoucími spolužáky a učiteli dříve než prvního září.
Úspěch tábora dokazují nejen mnohé pozitivní reakce dětí i rodičů, ale také stoprocentní účast po celou dobu konání.
Poděkování posíláme M. Dostálové, P. Gregorové a L. Slaninové za vynikající kuchyni, J. Kučerové za kurz první pomoci, J. Coufalovi, L. Doležalovi a F. Rouhovi za hasičskou techniku, kolegům za výpomoc u náročnějších aktivit. Díky patří i dětem, že ke všem aktivitám přistupovaly s takovým nadšením. Bylo to prima!


Za ZŠ Včelákov L. Blažková, R. Pacetti, J. Pokorná a J. Pražanová

Fotografie z tábora si můžete prohlédnout v galerii zde.

Comments are closed.