Informace k nošení roušek od čtvrtka 25. 2. 2021

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR dochází od čtvrtka 25. 2. 2021 (resp. od 1. 3. 2021) ke změnám v používání roušek i ve školách a školských zařízení.

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Pro naše žáky to znamená, že už nebudou moci nosit po domácku šité roušky, šátky, šály ani jiné náhražky, ale už pouze zdravotnické roušky nebo nanoroušky. To platí i ve školní družině a jídelně.

Od 25. do 28. 2. 2021 platí ještě i přechodné období, během kterého je možné ještě výjimečně místo průmyslově vyrobených roušek používat dosavadní způsoby ochrany. 

Comments are closed.