Exkurze do ČOV Příkrakov

U příležitosti dne Země jsme se vypravili prozkoumat čistírnu odpadních vod do Příkrakova. Pan starosta, pan Rouha a paní Němečková nás provedli a vše nám vysvětlili. Poté jsme se krásnou procházkou vrátili zpátky do školy.

Chválíme všechny chodce, kteří zvládli (skoro) bez řečí šestikilometrový pochod 🙂.

Comments are closed.