Divadelní představení

V úterý 20. června sehráli žáci sedmého ročníku divadelní pohádku pro své rodiče a blízké. Generálka proběhla už týden předtím, kdy představení zhlédly děti z prvního stupně.

Nemalé úsilí sedmáků bylo odměněno potleskem. Chválíme děti za dobře odvedenou práci. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k realizaci celého projektu.

Comments are closed.