Beseda se spisovatelkou

Ve spolupráci s MAS Hlinecko jsme 30. září uspořádali besedu s autorkou knih pro děti a mládež, paní Ivonou Březinovou. Žáci šestého a sedmého ročníku se dozvěděli, jak se tvoří a vydává kniha, a seznámili se s některými díly paní spisovatelky.

Comments are closed.