Beseda o duševním zdraví

Dne 17. 10. nás navštívily dvě lektorky z organizace Nepanikař. Beseda byla určena pro 8. a 9. třídu a její hlavní téma se týkalo duševního zdraví, zvládání stresu a forem pomoci v obtížných situacích.

Přejeme našim žákům, ať v těžkých chvílích nacházejí správná řešení svých starostí.

Comments are closed.