Adventní zpívání

V pátek 1. prosince se uskutečnilo již tradiční zahájení adventu ve včelákovském kostele. Vystoupili žáci naší školy, Mrákotínka a pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan.

Comments are closed.