Návrat prvních ročníků do školy

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR dojde od 18. listopadu ke změnám ve výuce.

  • Pro žáky 1. a 2. ročníku základních škol se obnovuje povinná prezenční výuka.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Doporučuje se pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
  • Školní jídelna a školní družina budou v provozu.
  • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.Comments are closed.