Přijetí žáka z Ukrajiny

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. byl k základnímu vzdělávání přijat žák s registračním číslem 2022/01.

Comments are closed.