Jídelní lístek

Ceny obědů platné k 1. 9. 2023
žáci 1. stupně     34,- Kč
žáci 2. stupně     36,- Kč
žáci nad 15 let    38,- Kč
cizí strávníci        71,- Kč
Možnost platby bankovním převodem
V případě zájmu o platbu obědů bankovním převodem se obraťte na vedoucí školní jídelny, od které obdržíte potřebné informace.
Číslo účtu: 78-8179650287/0100
Variabilní symbol: obdržíte u vedoucí školní jídelny
Konstantní symbol: 0559 nebo 0557 (pokud u vaší banky není možné použít KS 0559)
Do informace pro příjemce uveďte jméno strávníka a měsíc, na který je platba určena.