Zápis, možnost návštěvy školy

Zápis do 1. ročníku plánujeme na 7. 4. 2021. Kvůli stále se měnící situaci zatím nemůžeme říci podrobnější informace o formě a průběhu zápisu. Proto prosím sledujte naše internetové stránky pro upřesnění či pro případ změny termínu.

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky. Pokud u svého budoucího prvňáčka zvažujete odklad jeho povinné školní docházky, doporučujeme, abyste měli všechna potřebná doporučení (školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) v den zápisu již vyřízená a vzali jste je k zápisu s sebou.

V současné době není možné pořádat dny otevřených dveří a podobné akce. Proto rodičům našich budoucích  žáků 1. nebo 6. ročníku i dalším zájemcům nabízíme možnost individuální návštěvy. Při ní Vás provedeme družinou, jídelnou, tělocvičnou a hlavně učebnami obou stupňů, poskytneme aktuální informace o fungování školy a odpovíme na Vaše dotazy. Pro dohodnutí termínu návštěvy můžete využít e-mail zsvcelakov@seznam.cz nebo tel. číslo 469 344 108.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv ZŠ Včelákov.

Comments are closed.